Doelstelling

In de wijk Prinsejagt bevinden zich meerdere senioren woningen en appartementen, hetgeen inhoudt dat er relatief veel ouderen wonen.
Toen in 2003 de Vincentius a Paulo kerk in de wijk Eindhoven Prinsejagt aan de eredienst onttrokken werd wilden velen niet naar een andere kerk gelegen buiten de wijk ter kerke gaan. De reden dat deze kerk gesloten werd was niet vanwege het niet kunnen betalen van het onderhoud, we hadden een goed gevulde kas, maar omdat het bisdom verwachtte dat de verkoop van kerk en grond een goede opbrengst zou geven. Deze reden van kerksluiting zette kwaad bloed en besloten werd een vereniging op te richten die in de wijk de R.K.kerk- en uitvaartdiensten voor haar rekening kon nemen. Ruimte voor het houden van de diensten werd ons aangeboden in een van de seniorenflatgebouwen. De vereniging Parochiegebied Heilige Vincentius a Paulo is een rechtspersoon en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1710.1450.

 

Afbeelding boven : De kerk “Heilige Vincentius a Paulo” kort na de opening