Activiteiten

De vereniging houdt om de twee weken een Woord- en Communiedienst in de Robert Fruin flat. Op verzoek brengt zij de H.Communie bij diegene die niet in staat zijn de dienst bij te wonen. In verband met de beschikbare ruimte vinden uitvaartdiensten plaats in de aula van de begraafplaats/ crematorium.