Financiën

De financiën van de vereniging Parochiegebied H. Vincentius a Paulo wordt met behulp van de af – en bijschrijvingen bij de ABN-Amro bank beheerd; De vereniging heeft 2 rekeningen: een betaalrekening en een spaarrekening. In de kas voor de kleine betalingen zijn nooit meer dan 50 €. Het bestuur vraagt geen enkele vergoeding voor het werk en de persoonlijke onkosten.
Rekeninghouder VER PGB H VINCENTIUS A P
Bestuurrekening 64.43.09.237
Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Aantal afschrijvingen 19
Totaal afgeschreven €765,96
Aantal bijschrijvingen 50
Totaal bijgeschreven € 602,76
Saldo 01-01-2017 € 414.34
Saldo 31-12-2017 €  251,14

Rekeninghouder VER PGB H VINCENTIUS A P
Direct Kwartaal Sparen 64.43.09.164
Periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017
Aantal afschrijvingen 0
Totaal afgeschreven €0
Aantal bijschrijvingen 4
Totaal bijgeschreven € 31,50
Saldo 01-01-2017 €13.796,78
Saldo 31-12-2017 € 13.740,28